Sesiunea stiintifica2

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ A STUDENŢILOR
22 – 23 martie 2018
Secţiunile Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2018 la Facultatea de Business şi Turism sunt:
„Administrarea afacerilor” (secţiunea pentru licenţă) – Listă lucrări 
„Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat) – Listă lucrări

Paşi importanţi:

  • finalizarea titlului lucrării împreună cu conducătorul ştiinţific – cadrul didactic ce vă îndrumă în elaborarea acesteia;
  • înscrierea în intervalul 02 – 11.03 cu titlul exact al lucrării, la secretariatul departamentului de care aparţine conducătorul ştiinţific pe una din secţiunile de mai sus;
  • lucrarea va fi depusă la secretariatul departamentului în intervalul 19 – 21 martie 2018;
  • programarea susţinerilor pentru 22-23 martie 2018 va fi afişată la avizierul departamentului precum si pe bt.ase.ro/cercetare.

Recomandări:

          – abordarea să fie interdisciplinară;

          – un student să se concentreze asupra unei teme, reţinând faptul că numai lucrările cu un singur autor se pot califica la faza pe ASE.

Avantajele participării:

          – plus de experienţă în elaborarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice (lucrare de licenţă, disertaţie);

          – punct forte al C.V.-ului dvs.;

          – diplome şi premii (bani, cărţi);

          – şansa de a fi selecţionaţi pentru a reprezenta facultatea la una dintre secţiunile Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare;

          – şansa locului I la nivel de facultate şi calificarea la faza pe universitate, cu posibilitatea obţinerii unei burse de cercetare pentru un întreg an universitar.

Urmăriţi avizierul departamentului la care vă înscrieţi precum şi http://bt.ase.ro/index.php/cercetare/sesiunea-stiintifica/

Criterii de evaluare a lucrărilor de către comisii la Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor – 2018

Vezi aici criteriile de evaluare a lucrărilor de către comisii la Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor din 22-23 martie 2018