Evaluare cadre didactice

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți

SEMESTRUL 1, ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 1, anul universitar 2023-2024 se desfășoară în perioada 4 – 17 decembrie 2023, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare. La evaluare participă studenții din anul I, II si III LICENȚĂ IF, ID si IFR, precum și studenții din anul I si II MASTERAT.

Codurile pentru evaluare sunt afișate în pagina personală a studentului la secțiunea “Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice și asigură deplina anonimitate a respondentului.

Adresa aplicației este afișată în pagina personală a studentului – https://campus.ase.ro/evaluare_CD_ASE/index.asp

Evaluează cadrele didactice!