Evaluare cadre didactice

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți

SEMESTRUL 2, ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2, anul universitar 2020-2021 se desfasoara in perioada 10-23 mai 2021, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare (conform cu “Metodologia de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti”, aprobata in 24.03.2021).

La evaluare participa studentii din anul I, II si III LICENTA IF, ID si IFR precum si studentii din anul I si II MASTERAT.

Codurile pentru evaluare sunt afisate in pagina personala a studentului, in sectiunea “Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice si asigura deplina anonimitate a respondentului.

Adresa aplicatiei este afisata in pagina personala a studentului insa poate fi afisata (daca se doreste) si pe site-ul fiecarei facultati.
https://www.campus.ase.ro/evaluare_CD_ase/index.asp

Vă mulțumim pentru feedback-ul acordat!

Evaluează cadrele didactice!