Evaluare cadre didactice

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți

SEMESTRUL 2, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2, anul universitar 2022-2023 se desfășoară in perioada 8 – 21 mai 2023, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare. La evaluare participa studenții din anul I, II si III LICENȚĂ IF, ID si IFR precum si studenții din anul I si II MASTERAT.

Codurile pentru evaluare sunt afișate in pagina personală a studentului, in sectiunea “Evaluare Cadre Didactice” . Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice si asigura deplina anonimitate a respondentului.

Adresa aplicației este afișată in pagina personală a studentului – https://campus.ase.ro/evaluare_CD_ASE/index.asp

Evaluează cadrele didactice!