Consiliul Facultății

Consiliul Facultății

1. Prof. univ. dr. Bogdan ONETE – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

2. Prof. univ. dr. Laurenţiu TĂCHICIU – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

3. Prof. univ. dr. Doru PLEŞEA – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

4. Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

5. Prof. univ.dr. Andreea SĂSEANU – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

6. Prof. univ. dr. Mihai NEGREA – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

7. Prof. univ. dr. Cristinel VASILIU – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

8. Prof. univ. dr. Dorin POPESCU – Departamentul Business, Ştiinţele Consumatorului şi Managementul Calităţii

9. Prof. univ. dr. Gabriela ŢIGU – Turism şi Geografie

10. Prof. univ. dr. Delia POPESCU – Turism şi Geografie

11. Prof. univ. dr. Nicolae LUPU – Turism şi Geografie

12. Prof. univ. dr. Olimpia STATE – Turism şi Geografie

13. Prof. univ. dr. Andreea Șchiopu – Turism şi Geografie

14. Conf. univ. dr. Marius NEACŞU – Turism şi Geografie

15. Conf. univ. dr. Mihai TĂNASE – Turism și Geografie

16. Lect. univ. dr. Viorel MIONEL – Turism şi Geografie

17. Prof. univ. dr. Adriana Elena DÂRDALĂ – Inf. Cibernetică economică

18. Prof. univ. dr. Simona Ioana GHIŢĂ – Statistică și econometrie

19. Conf. univ. dr. Daniela VÎRJAN – Economie și Politici Economice

20. Prof. univ. dr. Aida TOMA – Matematică

21. Ana – Maria BADEA – anul I, Masterat

22. Cristina – Florentina NICULAE – anul I, Masterat

23. Emilia – Ioana NICULESCU – anul III, Licență

24. Ina NIMERENCO – anul II, Masterat

25. Cristina SCHIFRNEȚ – anul II, Masterat

26. Veronica VASILACHI, anul III, Licență

27. Melania – Theodora ZLOTEA, anul II, Licență