Web 2.0

Impactul aplicaţiilor de social media în comerţul cu amănuntul

Impactul aplicaţiilor de social media în comerţul cu amănuntul

Proiectul oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de utilizare  a canalelor de social media în mediul de afaceri din România şi a măsurii în care sunt implementate şi utilizate aplicaţiile şi instrumentele de social media. Ȋntreg demersul de cercetare contribuie la o mai bună ȋnţelegere a rolului pe care îl are social media, atât în rândul retailerilor români, cât şi în rândul cumpărătorilor. Rezultatele cercetărilor întreprinse în cadrul proiectului au fost concretizate în Broşura proiectului.

Obiectivul 1
Analiza și evaluarea situației actuale privind gradul de utilizare a canalelor de media socială și de implementare a aplicațiilor și instrumentelor social media în mediul de afaceri;

Obiectivul 2
Identificarea percepției retailerilor români cu privirea la utilitatea, domeniile de aplicare și rezultatele obținute ca urmare a prezenței în cadrul canalelor de media socială și a utilizării aplicațiilor și instrumentelor specific web 2.0;

Obiectivul 3
Determinarea impactului mediei sociale în retail și a unor noi modalilăți de valorificare.

Web 2.0

Impactul aplicaţiilor de social media în comerţul cu amănuntul

Activități Web 2.0

Elaborarea unui studiu de diagnoză a stadiului actual de utilizare a canalelor de social media în mediul de afaceri

Elaborarea unui  studiu de diagnoză privind implementarea şi utilizarea aplicaţiilor şi instrumentelor de social media în mediul de afaceri

Investigarea percepţiei retailerilor români cu privire la utilitatea, domeniile de aplicare şi rezultatele obţinute ca urmare a prezenţei în cadrul canalelor de social media

Elaborarea unui studiu privind influenţa asupra consumatorilor a brand ambasadorilor şi a specialiştilor din mediul de afaceri care postează în social media

Elaborarea unei broşuri privind necesitatea utilizării  de către retailerii români a canalelor de social media şi a aplicaţiilor şi instrumentelor specifice web2.0