Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ (CC) al Facultatii de Business si Turism este un organism extern, independent si proactiv menit sa ghideze, să promoveze, să consilieze și să sprijine eforturile de realizare a misiunii facultății.

Rolul Consiliului Consultativ

Rolul Consiliului Consultativ (CC) este acela de a asista decanul și echipa de conducere a facultății în:

  • stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung, respectiv planificarea strategica eficace; CC serveste ca o “cutie de rezonanță” pentru programe și activități prezente și viitoare ale facultății, furnizând informații și oferind consiliere în soluționarea diverselor probleme;
  • dezvoltarea si consolidarea legăturilor cu comunitatea de afaceri; stabilirea unei punți de legătură mai strânse între mediul academic și cel de business, reprezintă o modalitate eficace de a asigura o mai bună adaptare a conținutului proceselor educaționale și de cercetare la asteptările mediului de afaceri; totodată, poate aduce în sălile de clasă, manageri de top și/sau colaboratori apropiați, care prin întâlniri formale sau informale pot împărtăși din experiența lor în afaceri;
  • generarea/ identificarea de oportunitați de îndrumare, mentorat și internship pentru studenți, în vederea îmbogățirii experiențelor practice, de învățare și de muncă ale acestora;
  • creșterea potențialului pentru parteneriate favorabile sprijinirii facultății în identificarea de resurse suplimentare (inclusiv financiare) pentru diferite proiecte ale facultatii.

Componența Consiliului Consultativ

Consiliul Consultativ include membri cu experiență și competențe înalte în domeniul afacerilor, reprezentând companii cu profile diferite

Membrii CC se întâlnesc o dată pe an în sesiune ordinară, și în sesiune extraordinară ori de cate ori este nevoie, la invitația conducerii facultății,  pentru a dezbate probleme și pentru a formula recomandări.