Facultatea de Business și Turism

Te-ai decis să devii specialist în Business și Turism?

LOIALITATE
INTEGRITATE
DEDICARE
EXCELENȚĂ
RESPONSABILITATE

Misiunea Facultății de Business și Turism este aceea de a pregăti buni specialiști în domeniul administrării afacerilor în comerț, turism, servicii, științele consumatorului și managementul calității, capabili să își dezvolte propriile afaceri sau să se integreze ușor și rapid în peisajul organizațional, dar și de a pregăti oameni cu responsabilitate, simț etic, buni cetățeni și promotori ai valorilor facultății și universității noastre.

LICENȚĂ IULIE 2024 - ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CICLULUI DE LICENȚĂ

 

 

08.07 – 10.07.2024

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (an curent și an suplimentar):

–  Vor depune la secretariatul facultății:

·         cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență;

·         declarația privind protecția datelor personale (ANEXA 2);

·         declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (ANEXA 3) ;

·         copia cărții de identitate;

·         fișa de lichidare (https://mefc.ase.ro/birou_acte_studii/formulare-tipizate-de-cereri-biroul-acte-de-studii/)

             Formularul trebuie completat DOAR cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);

·         două fotografii tip buletin adeziv format ¾;

·         dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON) –                                                     DOAR în cazul studenților din an suplimentar plătită prin casieria virtuală disponibilă pe platforma plationline.ase.ro sau la casieriile ASE.

–  Vor transmite prin mail lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF la adresele:

§  turism-licenta-disertatie@com.ase.ro

 sau

§  business-licenta-disertatie@com.ase.ro

           (în funcție de departamentul din care face parte profesorul coordonator).

–  Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încarcată pentru verificarea antiplagiat.

–  Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.

 

STUDENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE:

–  Vor depune la secretariatul facultății:

·         cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență;

·         declarația privind protecția datelor personale (ANEXA 2);

·         declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (ANEXA 3) ;

·         copie după Diploma de bacalaureat;

·         copie după Foaia matricolă-liceu;

·         copie după Certificatul de naștere;

·         copia cărții de identitate;

·         fișa de lichidare (https://mefc.ase.ro/birou_acte_studii/formulare-tipizate-de-cereri-biroul-acte-de-studii/)

             Formularul trebuie completat DOAR cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);

·         două fotografii tip buletin adeziv format ¾;

·         dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON) –                                         plătită prin casieria virtuală disponibilă pe platforma plationline.ase.ro sau la casieriile ASE.

–  Vor transmite prin mail lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF la adresele:

§  turism-licenta-disertatie@com.ase.ro

 sau

§  business-licenta-disertatie@com.ase.ro

 (în funcție de departamentul din care face parte profesorul coordonator).

–  Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.

DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE LA ÎNSCRIERE!

 

 

15.07-17.07.2024

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

PROGRAMAREA SE VA FACE DUPĂ FINALIZAREA ÎNSCRIERILOR

URMĂRIȚI SITE-UL:   https://bt.ase.ro/

 

DISERTAȚIE IULIE 2024 - ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR DE MASTERAT

4.

27.06 – 28.06.2024

(vineri, 28.06 sunt acceptate documentele transmise până la ora 12.00)

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI

Ø  STUDENȚII PROMOȚIEI CURENTE (an curent și an suplimentar), vor transmite prin mail la adresele:

     o   bt.disertatie2024@gmail.com  și, respectiv, la:

     §  turism-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolvenții programelor de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism, Geopolitică și Afaceri, Excelenţă în Business și Servicii), sau

    §  business-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolvenții programelor de masterat:  Administrarea Afacerilor Comerciale, Managementul Calităţii, Expertize și Protecţia Consumatorului, Business, Excelenţă în Business și Servicii).

1.       lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF;
2.       cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf
3.       declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
4.       declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin e-mail (Anexa 3), datată și semnată olograf;
5.       declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 4), datată și semnată olograf;
6.       copia cărții de identitate;
7.       fișa de lichidare cu avizul departamentelor înscrise în fișă;
8.       dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – DOAR în cazul studenților din AN SUPLIMENTAR plătită prin casieria virtuală disponibilă pe platforma plationline.ase.ro sau la casieriile ASE.

Ø  La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_ PROFESOR COORDONATOR

Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ MCEPC_IONESCU_ION

Ø  Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încărcată pentru verificarea antiplagiat.

Ø  Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.

Ø  STUDENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE vor transmite prin mail la adresele:

    o   bt.disertatie2024@gmail.com   și, respectiv, la:

    §  turism-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii programelor de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism, Management și Marketing în Turism, Geopolitică și Afaceri, Excelenţă în Business și Servicii), sau

    §  business-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii programelor de masterat:  Administrarea Afacerilor Comerciale, Managementul Calităţii, Expertize și Protecţia Consumatorului, Business, Excelenţă în Business și Servicii)

1.       lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF;
2.       cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
3.       declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
4.       declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin e-mail (Anexa 3), datată și semnată olograf;
5.       declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 4), datată și semnată olograf;
6.       copia cărții de identitate;
7.       copia diplomei de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole(sau echivalentă) ;
8.       copia diplomei de licență (sau echivalentă) și a foii matricole/suplimentului la diplomă (sau echivalentă) ;
9.       copia certificatului de naștere;
10.    fișa de lichidare cu avizul departamentelor înscrise în fișă;
11.    dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) plătită prin casieria virtuală disponibilă pe platforma plationline.ase.ro sau la casieriile ASE.

Ø  La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_ PROFESOR COORDONATOR

Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ MCEPC_IONESCU_ION

Ø  Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încărcată pentru verificarea antiplagiat.

DOSARELE INCOMPLETE NU SUNT ACCEPTATE LA ÎNSCRIERE!

5.

Până pe 29.06. 2024

CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE, PE ADRESA DE E-MAIL, CONFIRMAREA PRIMIRII DOCUMENTELOR, DIN PARTEA SECRETARIATULUI

6.

03.07-05.07.2024

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE – programarea se va face după finalizarea înscrierilor

 URMĂRIȚI SITE-UL FACULTĂȚII   https://bt.ase.ro/

 

ACRONIME PROGRAME DE MASTERAT 

Nr.crt.

DENUMIRE PROGRAM

ACRONIM

1.     

Administrarea afacerilor comerciale

AAC

2.     

Administrarea afacerilor în turism

AAT

3.     

Business

BUS

4.     

Geopolitică şi afaceri

GEO

5.     

Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului

MCEPC

6.     

Excelență în Business și Servicii

EBS

Programarea studenților anului III, promoția 2021-2024 licență, pentru eliberarea documentelor

  • Studenții Anului III LICENȚĂ (2021-2024) – Facultatea de  Business și Turism  sunt invitați, în perioada 25.03.2024 – 25.04.2024 și 13.05.2024 – 13.06.2024 la secretariatul Facultății de Business și Turism, Clădirea Str.Tache D Ionescu, nr. 11, pentru eliberarea diplomei de bacalaureat și a foii matricole.

ZIUA

INTERVAL ORAR

Luni

10.00 – 12.00

 

Marți

10.00 – 12.00

 

Miercuri

10.00 – 12.00

 

Joi

10.00 – 12.00 

Programarea studenților anului II, promoția 2022-2024 master, pentru eliberarea documentelor

  • Studenții Anului II MASTER (2022-2024) – Facultatea de  Business și Turism  sunt invitați, în perioada 25.03.2024 – 25.04.2024 și 13.05.2024 – 13.06.2024 la secretariatul Facultății de Business și Turism, Clădirea Str.Tache D Ionescu, nr. 11,  pentru eliberarea diplomei de bacalaureat, a foii matricole, a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă.

ZIUA

INTERVAL ORAR

Luni

10.00 – 12.00

 

Marți

10.00 – 12.00

 

Miercuri

10.00 – 12.00

 

Joi

10.00 – 12.00 

Solicitări
adeverințe de student

Solicitările pentru adeverințe se vor depune la sediul Secretariatului din Clădirea Tache Ionescu, sala 8206, strada Tache D. Ionescu nr. 11, la cutia poștală, dedicată sau on-line la adresa de e-mail: office.bt@ase.ro.

Adeverințele se vor elibera în 48 de ore sau se vor transmite în format electronic la solicitarea dumneavoastră.

Model de cereri găsiți aici: https://bt.ase.ro/modele-cereri-studenti/

Programarea studenților pentru semnarea contractelor și depunerea diplomelor de bacalaureat și a foii matricole în original

  • Studenții admiși pe locurile finanțate de la buget-licență cu frecvență vor aduce foaia matricolă de la liceu în original, (cei care nu au adus-o la înscriere admitere) 
  • Studenții admiși pe locurile cu taxă-licență cu frecvență vor aduce diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, (cei care nu le-au adus la înscriere admitere) 

Studenții Anului I LICENȚĂ – Facultatea de  Business și Turism sunt invitați, în perioada 26.09.2023 – 13.10.2023 la secretariatul Facultății de Business și Turism,Clădirea Str. Tache D Ionescu, nr. 11, parter

Ziua

INTERVAL ORAR

LUNI

10.00 – 13.00

MARȚI

10.00 – 13.00

MIERCURI

10.00 – 13.00

JOI

10.00 – 13.00

  • Mutările în grupe se pot solicita doar prin rocada (pentru situații speciale, pe motive întemeiate), altfel se dezechilibrează grupa.
  • Solicitarile se vor aproba până pe data de 27.09.2023 prin trimiterea unui mail la adresa bt@ase.ro

De ce să devii student al
Facultății de Business și Turism

Te-ai decis să devii un specialist în Business și Turism?

Dacă încă ești nehotărât, urmărește videoclipul alăturat și află mai multe despre această facultate de la colegii tăi mai mari.

Programe de licență
Programe de masterat
Programe postuniversitare
Program de doctorat

Ce tipuri de programe academice te interesează?

Avem o mare varietate de programe din care poți să alegi

Facultatea de Business și Turism îți oferă două programe de licență Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii (cu predare în limba română și engleză) programe care te vor pregăti pentru o carieră în domeniul Administrării Afacerilor și al Turismului.

Facultatea de Business și Turism îți oferă o variatate de programe de masterat pentru a-ți continua pregătirea profesională. Alege unul dintre cele 7 programe pentru a te specializa.

Facultatea de Business și Turism oferă șase programe postuniversitare. Alege unul dintre ele pentru a deveni un specialist în domeniu.

Colaborarea cu profesorii și cercetătorii Facultății de Business și Turism reprezintă un mediu ideal pentru a urma un stagiu doctoral de cercetare avansată în domeniul Administrării Afacerilor.

Proiecte din care poți să faci parte

Te așteptăm în proiectele noastre!

Contorul orelor de consultanță generică gratuită oferită mediului de afaceri din România, de studenți și profesori ai FB&T in 5 ani de la lansarea proiectului FRESHconsult:

Platformă colaborativă pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri și pentru identificarea oportunităților de angajare pentru studenți

Citește mai mult

Proiectul oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de utilizare  a canalelor de social media în mediul de afaceri din România şi a măsurii în care sunt implementate şi utilizate aplicaţiile şi instrumentele de social media.

Citește mai mult

Proiectul PREVIEW își propune să promoveze practici inovatoare de învățare și predare online pentru a forma studenți și absolvenți cu abilitățile necesare pentru a aborda provocările sociale și profesionale care decurg din era digitală. 

Citește mai mult

Stagii de practică şi activităţi de orientare profesională pentru studenţii înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)

Citește mai mult

Dezvoltarea şi implementarea unui program de îmbunătăţire a performanţelor academice ale studenţilor Facultăţii de Business și Turism din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Citește mai mult

Tema competiției de proiecte studențești este “Digitalizarea în sprijinul creșterii vizibilității naționale și internaționale a Facultății de Business și Turism”.

Citește mai mult

Parteneri

Parteneri Facultatea de Business și Turism

Ce spun șefii de promoție
Promoția 2022 - Licență Română

Stimați profesori, dragi părinți, distinși invitați, dragi colegi, Iată-ne ajunși la final! Este clipa în care ne luăm rămas bun de la această facultate. În urmă cu trei ani pășeam timizi, dar cu speranță și bucurie, în noul drum pe care îl aveam de parcurs. Era pentru noi o lume nouă, pe care eram curioși să o descoperim. Cei trei ani de facultate au trecut parcă mult prea repede, iar generația noastră a avut multe provocări de înfruntat. Important este că, în cele din urmă, am reușit să finalizăm cu succes și acest capitol al vieții noastre, indiferent de câte obstacole ne-au apărut în cale. În tot acest timp, profesorii ne-au fost mereu alături, ne-au îndrumat pașii și ne-au ajutat ori de câte ori am avut nevoie, contribuind la formarea noastră intelectuală, umană și spirituală. Nu există așadar, suficiente cuvinte care să poată măsura stima și aprecierea pe care o avem față de dumneavoastră, stimați profesori. Mă bucur că am ales să fiu studentă a acestei facultăți, facultate care mi-a oferit foarte multe oportunități de dezvoltare, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Totodată, sunt recunoscătoare pentru faptul că am avut șansa să cunosc personalități de excepție, care mi-au marcat pozitiv parcursul existențial, precum și să dezvolt relații de prietenie de lungă durată. Distincția oferită reprezintă încununarea muncii depuse în această perioadă, a perseverenței și pasiunii pentru domeniul studiat. Toate acestea nu ar fi fost posibile însă fără suportul și inspirația profesorilor și încurajările primite atât din partea părinților, cât și din partea prietenilor. Privesc cu optimism spre viitor și am încredere că ceea ce am descoperit și învățat pe parcursul facultății îmi va fi de folos în viața profesională, de acum încolo. Vă urez mult succes tuturor, și sper ca, în anii ce urmează, să rămânem la fel de entuziaști, zâmbitori și veseli ca acum, fără să lăsăm vreo umbră să se aștearnă pe chipurile noastre, reușind astfel să ajungem acolo unde visăm!
Ioneala Alexandra ISTRATE
Șef promotie 2022
Programul de licență - Română

Ce spun șefii de promoție
Promoția 2022 - Licență Engleză

Stimați profesori, dragi părinți, colegi și invitați, ca șefă de promoție nu puteam să nu profit de aceste minute de glorie în care să mulțumesc dascălilor ce ne-au îndrumat și format în acești trei ani. Părinților care respiră ușurați că au scăpat de emoțiile restanțelor. Si noi de ale întrebărilor: “Iei?”, “Ai făcut bine? …” , nefiind niciodată satisfăcător răspunsul, căci dacă răspundeai afirmativ la primele două se trecea la next level: “Iei notă mare?” Dragii mei colegi, vreau să precizez că locul ăsta de frunte îl împart cu George, Bogdan Brezeanu, Ștefan și Florin care m-au ajutat la toate proiectele și în toate momentele de minidepresie antesesiune. Singură nu aș fi reușit performanța asta! Premiul îl dăruiesc Bunicii mele care s-a mutat de un an pe celălalt tărâm. Ea a contribuit alături de mama la drumul meu inițiatic. Îl voi înmâna însă Bunicului meu de 98 de ani (prezent acum aici), și prin El familiei mele ce a vegheat la tot ce înseamnă confort, să pot eu să mă ocup de visuri și de vise uneori… Nu pot să îl omit de la capitolul recunoștință pe iubitul meu, implicat de tot atâția ani cât a avut facultatea, la toate examenele mele. A avut ghinionul să mă cunoască înainte de începerea ei… Închei spunându-vă că în cursa asta nebună numită viață, cu o linie relativă de sosire funcție de planul divin, versurile lui Radu Gyr mi-au stat ca motto: “Înfrânt nu ești atunci când sângeri Nici ochii când în lacrimi ți-s Adevăratele înfrângeri Sunt renunțările la vis” . Nu renunțați niciodată la vis, dragii mei colegi, căci deși facem parte din generații trecute prin vremuri tulburi cu epidemii si război în vecinătate, știu sigur că ne-am născut învingători. Eu cred în Dumnezeu, în Voi și în România noastră! Și cred că noi vom putea schimba în bine multe lucruri aici. Eu cred in vis! Și mai cred că pe podiumul vieții atât timp cât respirăm, toți suntem premianți. Ăsta e singurul lucru important! Succes dragii mei!
Theodoru Daria
Șef promotie 2022
Programul de licență - Engleză

Ce spun șefii de promoție
Promoția 2022 - Masterat Geopolitică și Afaceri

După aproape doi ani de studii online, timp în care m-am bucurat să particip la cursuri predate de profesori pregătiți și pasionați și la evenimente organizate adesea în cadrul Masterului, cu invitați din cele mai diverse domenii, pot spune, fără nicio îndoială, că am făcut alegerea bună alăturându-mă Masterului de Geopolitică și Afaceri. Finalizând un alt program de licență decât cele din cadrul Facultății de Business și Turism, am fost plăcut surprinsă să descopăr cadre didactice implicate, deschise, profesioniste și aflate mereu la dispoziția studenților. Totodată, am întâlnit aici un colectiv unit, format în cea mai mare parte din absolvenți ai BT, carismatici și susținători, pe mulți dintre aceștia având bucuria să-i numesc astăzi prieteni. În urma acestei experiențe, consider că urmarea cursurilor de la Geopolitică și Afaceri nu reprezintă numai o piatră de temelie în educația personală, ci și o șansă de a-mi lărgi orizonturile, de a înțelege și de a privi cu un ochi critic lumea în care trăiesc. Performanța de a ajunge șefă de promoție și de a finaliza atât cei doi ani de studiu, cât și examenul de disertație, cu media 10 reprezintă dovada că acest program m-a ajutat să mă dezvolt atât ca student, cât și ca om, și că munca este întotdeauna răsplătită atunci când este făcută din pasiune și susținută de cei din jur. În urma propriilor experiențe, pot spune că Masteratul de Geopolitică și Afaceri sprijină performanța studenților pasionați și dornici de cunoaștere și încurajează dezvoltarea personală și profesională a tuturor studenților ce îi trec pragul. Chiar dacă acesta a fost ultimul meu contact cu studenția, nu îmi pot imagina o modalitate mai bună de a-mi încheia parcursul academic decât în ipostaza de șef de promoție al acestui Masterat, apreciată de oameni pe care îi stimez și îi admir deopotrivă, cărora le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat în acești doi ani. Sunt onorată de distincția oferită și mândră să fac parte din absolvenții acestui Masterat și ai acestei Facultăți, mai cu seamă cu astfel de rezultate, și încurajez cât mai mulți studenți să îmi urmeze exemplul!
Daria-Maria Călin
Șef promotie 2022
Programul de masterat
Geopolitică și Afaceri