FRESH CONSULT

Conectăm mediul academic cu mediul de afaceri!

Proiectul FRESHconsult

Proiectul FRESHconsult, inițiat în anul universitar 2017-2018, are ca scop principal conectarea la un nivel superior a mediului academic cu cel de afaceri.

Activitățile din cadrul Proiectului FRESHconsult au potențialul de a pune în valoare resursele de cunoaștere și creativitate ale comunității academice – profesori și studenți, oferind consultanță generică gratuită mediului de afaceri din România, în special IMM-urilor din clasele micro și mică!

Proiectul are la bază Modelul Interacțiunii Augmentate dintre Mediul Academic și cel de Business (The Model of Augmented Interaction Academia – Business Environment (MAI A-BE)) și urmărește atingerea următoarelor două obiective majore:

 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților în timpul activităților de predare/învățare la discipline universitare având componente de antreprenoriat;
 • Consolidarea relațiilor dintre mediul academic și cel de afaceri românesc, oferind consultanță generică gratuită pentru întreprinzători. 

Modelul MAI-A-BE are potențialul de a combina așteptările și competențele complementare ale fiecărei categorii și de a crea avantaje/beneficii reciproce directe și indirecte pentru toate părțile interesate:

 1. Pentru mediul academic:
  • Studenți
  • Profesori universitari
  • Universități/ facultăți
 2. Pentru mediul de business, respectiv întreprinzători, ca principali reprezentanți.

Beneficii pentru mediul Academic

 • pot dezvolta o mai bună înțelegere a proceselor antreprenoriale, fiind implicați în proiecte direct legate de economia reală;
 • au posibilitatea de a aplica teoriile predate în practică, iar motivația și perseverența lor pot atinge niveluri mai înalte în încercarea de a identifica soluții creative clasice și/sau noi, pentru problemele cu care se confruntă întreprinzătorii;
 • au șanse mai mari la o mai bună cunoaștere de sine, de a-și perfecționa abilități importante precum comunicarea eficientă, gândirea creativă, planificarea, capacitatea de a-i mobiliza pe alții, de a lucra în echipe etc.
 • își pot consolida cunoștințele financiare, economice și pot afla, mai multe despre riscurile asociate unei afaceri și cum să facă față incertitudinii, instabilității etc.;
 • pot contribui la progresul multor întreprinderi micro/mici, deoarece ideile lor creative pot fi apreciate și chiar implementate.
 • diversifica semnificativ activitățile lor de predare/învățare și pot face o mai bună corelare a teoriei cu practica prin aplicarea principiului învățării prin practică/învățării experiențiale;
 • crește șansele de a dezvolta competențele antreprenoriale ale studenților;
 • concepe numeroase teme de cercetare din astfel de proiecte de tip colaborativ, dezvoltate în cadrul MAI-A-BE și pot realiza proiecte de cercetare vizând o mai bună înțelegere a întreprinzătorilor, a nevoilor acestora, a profilului lor etc.; asemenea studii pot să genereze noi informații și cunoștințe despre lumea complexă și dinamică a antreprenoriatului/mediului de business.
 • construiesc o „punte” suplimentară către mediul de afaceri, consolidând legăturile cu acesta, practic fără costuri suplimentare;
 • pot înregistra și promova numărul de ore gratuite de consultanță generică oferite de studenții săi (coordonați de cadre didactice) pentru mediul de afaceri;
 • se pot bucura de o imagine publică îmbunătățită, mărind astfel probabilitatea de a atrage un număr mai mare de candidați, de a crește numărul de stagii de practică pentru studenți, de a-și spori producția de materiale științifice, de a construi o bază de date specializată etc.

Beneficii pentru mediul de Business

 • pot beneficia de ocazia rară de a obține un sprijin real și gratuit, având totodată libertatea totală de a pune în aplicare sau nu propunerile studenților/ ideile „creative”;
 • se pot bucura, de noile informații / cunoștințe, cercetate / furnizate de studenți, economisind astfel timp prețios.
Ani
Echipe și Întreprinzători
Studenți implicați
Ore de consultanță generică

Pe termen lung, vor putea fi înregistrate chiar îmbunătățiri în mediul de afaceri!!!