Școala Doctorală - Administrarea Afacerilor

Despre Școala Doctorală Administrarea Afacerilor

Istoria Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor este strâns legată de istoria universității noastre întrucât Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale avea o declarată orientare în ceea ce privește formarea de economiști în domeniul comerțului și industriei – orientare care s-a menținut de-a lungul întregii sale existente. În contextul acestei orientări, primele teze de doctorat referitoare la administrarea afacerilor au fost elaborate începând cu 1928, fiind abordate teme de cercetare cu privire la aspecte comerciale și studiul mărfurilor.

În 1951 se constituie Facultatea de Comerț și Cooperație, în locul Facultății de Științe Comerciale, înființate în anul 1947 – denumirea schimbându-se ulterior în Facultatea de Comerț. Această facultate preia gestionarea temele de cercetare doctorală având tangență cu administrarea afacerilor. În 1966 se constituie două specializări de doctorat (comerț și știința mărfurilor), la care se adaugă, începând cu 1977 teme de cercetare doctorală în domeniul turismului – printre conducătorii de doctorat numărându-se: prof. univ. dr. Iosif lonescu-Muscel, prof. univ. dr. Dumitru Dima, prof. univ. dr. Eugen Bara, prof. univ. dr. Dumitru Patriche.

După 1990 numărul conducătorilor de doctorat a crescut semnificativ, Facultatea de Comerț gestionând domeniul de doctorat Economie. Din 2010 studiile universitare de doctorat se realizează în domeniul de doctorat Administrarea Afacerilor, în cadrul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor, care reunește conducători de doctorat de la Facultatea de Business și Turism (denumirea actuală a Facultății de Comerț) și de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

În prezent, studiile universitare de doctorat se desfășoară în română, engleză, germană și franceză, Școala Doctorală Administrarea Afacerilor remarcându-se prin dinamism și prin deschidere internațională, reușind să atragă un număr important de studenți – doctoranzi din România, dar și din alte țări printre care Germania, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran, Turcia, Tunisia.

Membrii Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Nr. crt.
NumeEmail
1Condrea Elena (CV/Domenii)elenacondrea2003@yahoo.com
2Costea Carmen-Eugenia (CV/Domenii)cecostea@yahoo.com
3Dima Mihaela Alina  (CV/Domeniialina.dima@fabiz.ase.ro
4Dinca Violeta  (CV/Domeniivioletamihaeladinca@yahoo.fr
5Ioncică Maria  (CV/Domenii)maria.ioncica@com.ase.ro  
6Nistoreanu Puiu  (CV/Domenii)puiu.nistoreanu@com.ase.ro
7Olaru Marieta  (CV/Domenii)olaru.marieta@com.ase.ro
8Onete Cristian Bogdan  (CV/Domenii)cristian.onete@com.ase.ro
9Pamfilie Rodica  (CV/Domenii)rodica.pamfilie@com.ase.ro
10Păunescu Carmen Monica  (CV/Domenii)carmen.paunescu@fabiz.ase.ro
11Pelău Corina Monica  (CV/Domenii)corina.pelau@fabiz.ase.ro
12Pleşea Doru  (CV/Domenii)pleseadoru@gmail.com
13Popescu Dorin-Vicenţiu  (CV/Domenii)dorin.popescu@com.ase.ro
14Sârbu Roxana  (CV/Domenii)sarbu.roxana@com.ase.ro
15Stănciulescu Gabriela  (CV/Domenii)gabriela_stanciulescu@yahoo.com
16Tanţău Adrian  (CV/Domenii)atantau@fabiz.ase.ro
17Ţigu Gabriela  (CV/Domenii)gabriela.tigu@com.ase.ro
18Toma Sorin George  (CV/Domenii)tomagsorin62@yahoo.com
19Vasilache Simona Nicoleta  (CV/Domenii)simona.vasilache@gmail.com
20Vasiliu Cristinel  (CV/Domenii)cristi_vasiliu@yahoo.com

Consiliul Școlii Doctorale

Program audiențe Directorul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Luni 18.00—20.00

Sala 1407, clădirea  Mihai Eminescu

B-dul Dacia, nr. 41, Sector 1

Tel. +4 021 319 19 01, int. 257