Departamente

Departamente Facultatea de Business și Turism

Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității

Director Departament

Prof. univ. dr. Bogdan ONETE

Domeniul nostru fundamental este Administrarea Afacerilor, fiind orientați spre Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității. Prin instrumentele specifice acestor zone urmărim Excelența în Afaceri.

Turism și Geografie

Director Departament 

Prof. univ. dr. Delia POPESCU

Departamentul are ca scop fundamental pregatirea viitorilor specialiști pentru turism și geografie prin modernizarea permanentă a procesului de instruire, realizată în primul rând prin dezvoltarea unor planuri de învățământ moderne, compatibile cu cele ale universităților de prestigiu din străinătate, stabile în structură și dinamice în conținut.