Jurnale

Revista Amfiteatru Economic

Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul Național al Cercetării Ștințifice (CNCS) in categoria A.

Redactor-șef: prof. univ. dr. Vasile Dinu

ISSN Print: 1582-9146

ISSN Online: 2247–9104

Apariție: Trimestrial

Format: Tipărit și Online

Limba în care se publică: Engleză și Română

Indicatori scientometrici 2023

  1. Web of Science Clarivate Analytics
    Journal Citation Research June 2023 (pentru anul 2022)

  1. Baza de date Scopus
    Scopus Journal Metrics 2023

Amfiteatru Economic este o revista bilingvă (engleză și română) cu apariție trimestrială editată de către Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Business și Turism. Ea facilitează comunicarea și diseminarea preocupărilor cercetării științifice în domeniul economic și al administrării afacerilor în rândul comunității științifice internaționale, dar și stimularea dialogului intercultural și interdisciplinar asupra unor teme din domenii prioritare de natură economică.

Amfiteatru Economic se distinge prin faptul că este singura revistă pe domeniul economic care propune autorilor abordarea unor teme economice de actualitate și cu vizibilitate pentru fiecare număr în parte. Aceste teme, însoţite de o notă explicativă, sunt anunţate cu un an înainte pe site-ul revistei.

Revista are în structura sa următoarele rubrici: Articole pe tematica prestabilită; Interferenţe economice care cuprinde articole invitate elaborate de autori cu prestigiu și vizibilitate internațională precum și Amfiteatru Economic recomandă care se referă la: Bune practici care reflectă experienţe din cadrul unor organizații naționale și internaționale; Eseu ce conţine lucrări inter- şi transdisciplinare de natură teoretico-filozofică pe specifiul tematic al unui număr; Personalia cu evocarea unor personalități care au marcat ştiinţele economice și Recenzii pentru diseminarea de informaţii privind noile lucrări şi publicaţii de prestigiu în domeniul economic și al administrării afacerilor. Adresă web: https://www.amfiteatrueconomic.ro/

Revista Turism pentru cercetare, educație, cultură și suflet

Revista CACTUS – Turism pentru Cercetare, Educație, Cultură și Suflet este o revistă științifică bianuală, înființată în anul 2010. Revista este editată de către Academia de Studii Economice din București (Facultatea de Business și Turism – Departamentul de Turism și Geografie).

Online ISSN: 2247-3297

ISSN-L: 2247-3297

Adresă web: http://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro