Conducerea Facultății

Prof. univ. dr. ȚIGU Gabriela

decan

Prof. univ. dr. PLEȘEA Doru

Prodecan responsabil de activitatea didactică
 • Programele de licenţă cu frecvenţă şi la distanţă;
 • Programele de masterat cu frecvenţă şi frecvenţă redusă;
 • Programe de studii postuniversitare;
 • Relatii cu învăţământul preuniversitar;
 • Managementul calității în învăţământ;
 • Certificate şi diplome de studii;
 • Examene de admitere, licenţă, disertaţie.

Prof. univ. dr. SĂSEANU Andreea - Simona

Prodecan responsabil de relațiile cu mediul economico-social și viața studențească
 • Relaţii de cooperare cu alte facultăţi şi universităti;
 • Relaţii cu mediul economico-social;
 • Dezvoltarea de programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social, inclusiv cele finanţate din fonduri europene;
 • Orientarea în carieră;
 • Parteneriate pentru practica de specialitate a studenţilor;
 • Burse private de studii;
 • Burse şi alte forme de sprijin pentru studenti;
 • Relaţii cu organizaţiile şi asociaţiile studenţilor;
 • Cooperarea cu absolvenții facultății;
 • Organizarea şcolilor de vară.

Prof. univ. dr. STATE Olimpia

Prodecan responsabil de cercetarea științifică și relațiile internaționale
 • Dezvoltarea resurselor umane pentru învățământ și cercetare;
 • Cercetare ştiinţifică;
 • Evaluarea cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ din alte țări;