Pregătirea examenului de licență

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de licența

Calendar, documente și informații utile

27 Octombrie 2022
Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe data de 27.10.2022

27 octombrie 2022
Cerere

 

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe data de 27.10.2022

Formulare necesare:

Cererea pentru alegerea temei de licența Download

Alte informații

 • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific
 • Studenții din an suplimentar trebuie sa redepuna cererea.
 • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile in pagina destinata profesorilor Facultății de Business și Turism.
 
26 iunie 2023
Verificarea antiplagiat

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de licență, în vederea verificării antiplagiat și a avizării de către coordonatorul științific.

30 iunie 2023
Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea

3 iulie 2023
Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de licența încărcate

10 iulie 2023
Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

În această perioadă studenții trebuie sa încarce pe platforma Web lucrarea de licența (conținutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se încarcă in documente MS Word sau PDF separate).

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au sustinut examenul de licența, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încarca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații importante

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

 • instructiuni privind verificarea antiplagiat, 2022 – 2023
10 iulie 2023
Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență

12 iulie 2023
Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licența.

Înscrierile se fac la secretariatul departamentelor.

Transmiterea lucrării de licență – versiunea validată

La departamentul de care aparține conducătorul științific, astfel:
 • Studenții vor transmite prin email lucrarea în format PDF cu denumirea NUME_PRENUME_ACRONIM PROGRAM DE LICENȚĂ_PROFESOR COORDONATOR.PDF (Ex: POPESCU_IOAN_BUS_IONESCU_IOANA.PDF).
  ATENȚIE: Lucrarea se va transmite din contul de e-mail instituțional (@stud.ase.ro).

Documente necesare înscrierii

 • cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
 • declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
 • Copia cărții de identitate;
 • fișa de lichidare. Forularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus) datat și semnat olograf (partea de jos)
 • dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON), DOAR în cazul studenților din an suplimetar.

Absolvenții promoțiilor anterioare (altele decât 2022-2023 și anul III suplimentar 2022-2023):
– cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf;
– copia cărții de identitate;
– copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
– copia certificatului de naștere;
– fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
– dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON);
– declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
– declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe e-mail (Anexa 3), datată și semnată olograf.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.

Până pe 12 iulie 2023, candidații sunt obligați să verifice pe adresa de e-mail confirmarea transmiterii documentelor prin formularul de înscriere, iar cei din promoțiile anterioare confirmarea primirii documentelor trimise prin e-mail.

17 iulie 2023
Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii

19 iulie 2023
Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii

Componența comisiilor de licența

Componenţa comisiei pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă din sesiunea IULIE 2023 – limba de predare – Engleză

Componenţa comisiei pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă din sesiunea IULIE 2023 – limba de predare – Română

Programul susținerii examenului de licența pe comisii va fi afișat cu 1-2 săptămâni înainte de examen. 

Tematica și Bibliografie examenului

În cadrul examenului de licența, sesiune iulie 2023, partea teoretica va fi evaluata prin întrebări adresate studenților în timpul prezentării. Cunoștințele evaluate sunt descrise în Tematica și bibliografia pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru finalizarea studiilor de licență

1. Saseanu, A. – Economia comertului intern si international

2. Sarbu, R. – Calitate si excelenta in afaceri

3. Kerbalek, I. – Economia intreprinderii

4. Ioncica, M. – Economia serviciilor

5. Minciu, R. – Economia turismului

6. Vasiliu, C. – Logistica si distributia marfurilor