Pregătirea examenului de licență

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de licența

Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe data de 31 octombrie 2020

Cerere

 

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe data de 31 octombrie 2020

Formulare necesare:

Cererea pentru alegerea temei de licența Download

Alte informații

  • Cererile se depun doar după ce au fost semnate de coordonatorul științific
  • Studenții din an suplimentar trebuie sa redepuna cererea.
  • Datele de contact ale profesorilor coordonatori sunt disponibile in pagina destinata profesorilor Facultății de Business și Turism.

 

Încărcarea cererii

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de licența, in vederea verificări anti-plagiat si a avizării de către coordonatorul științific.

 

Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea

Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de licența încărcate

Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

In aceasta perioada studenții trebuie sa încarce pe platforma Web lucrarea de licența (conținutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se încarcă in documente MS Word sau PDF separate).

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au sustinut examenul de licența, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încarca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații importante

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență

Înscriere examen licență

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licență

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de licența.

Înscrierile se fac la secretariatul departamentelor.

sala 1420 pentru Departamentul de Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității

Documente necesare înscrierii

  1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul  de licenta;
  2. Cererea se depune fara avizul coordonatorului, acesta fiind obtinut pe platforma Web.
  3. Copie xerox dupa CI;
  4. Doua fotografii tip buletin (cu numele si prenumele trecut pe verso pe fiecare poza în parte);
  5. Chitanța cu taxa pentru susținerea examenului de licența – DOAR pentru absolvenții din promoțiile anterioare si din anul suplimentar care nu au susținut licența la momentul respectiv. Studenții care au început programul de licența in 2018 nu plătesc aceasta taxa
  6. Lucrarea de licența, printata din platforma Web, versiunea validata in faza anterioara
Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii

Susținere examen

Susținerea examenului de licență pe comisii