Sesiunea științifică - 2020

Sesiunea științifică anuală a studenților

10 aprilie 2020

Secţiunile Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2020 la Facultatea de Business şi Turism sunt:

 1. „Administrarea afacerilor” (secţiunea pentru licenţă)
 2. „Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat)

Pași importanți

 • finalizarea titlului lucrării împreună cu conducătorul ştiinţific – cadrul didactic ce vă îndrumă în elaborarea acesteia;
 • înscrierea în intervalul 03 – 23.03 cu titlul exact al lucrării, la secretariatul departamentului de care aparţine conducătorul ştiinţific pe una din secţiunile de mai sus;
 • lucrarea va fi depusă la secretariatul departamentului în intervalul 6 – 8 aprilie 2020;
 • programarea susţinerilor pentru 10 aprilie 2020 va fi afişată la avizierul departamentului precum si pe bt.ase.ro

Avantajele participării

 • plus de experienţă în elaborarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice (lucrare de licenţă, disertaţie);
 • punct forte al C.V.-ului dvs.;
 • diplome şi premii (bani, cărţi, etc.);
 • şansa de a fi selecţionaţi pentru a reprezenta facultatea la una dintre secţiunile Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare;
 • şansa locului I la nivel de facultate şi calificarea la faza pe universitate, cu posibilitatea obţinerii unei burse de cercetare pentru un întreg an universitar.

Criterii de evaluare a lucrărilor de către comisii

Vezi care sunt criteriile de evaluare a lucrărilor de către comisii la Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor din 10 aprilie 2020