Centre de cercetare

Centre de Cercetare

Departamentul de Cercetari Economice ofera logistica si consultanta pentru implicarea in programe de cercetare si colaborarea cu specialisti din diferite domenii. De asemenea, asigura suport pentru colaborarea cu institutii si departamente ale universitatilor din tara si strainatate, organizeaza si participa la seminarii si congrese stiintifice nationale si internationale.

Activitatea de cercetare stiintifica se organizeaza si se desfasoara prin proiecte si teme cuprinse in programele institutionale ale catedrelor, facultatilor, departamentelor, centrelor de cercetare. Departamentul de Cercetari Economice coordoneaza si indruma activitatea executiva a centrelor de cercetare acreditate.

In cadrul Facultatii de Business si Turism functioneaza urmatoarele centre de cercetare:

Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor

1. Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa, prin promovarea valorilor şi practicilor specifice managementului antreprenorial;
2. Creşterea competitivităţii IMM-urilor, prin dezvoltarea capacităţii lor de inovare;
3. Proiectarea şi implemenatrea unor modele, tehnici şi instrumente de creştere a competitivităţii mediului de afaceri din România.

Director: Prof. univ. dr. Marieta OLARU

Contact: olaru.marieta@gmail.com

Adresă web: http://businessadministration.researchcenter.ase.ro/

Centrul Academic de Cercetari în Turism şi Servicii - CACTUS

Membrii Centrului Academic de Cercetari în Turism şi Servicii sunt cadre didactice ale Departamentului Turism şi Geografie, Facultatea de Business și Turism, Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu proiecte și inițiative recunoscute în domeniu și lucrări de calitate precum articole publicate în reviste recunoscute la nivel internațional și cărți citate de mulți alți autori.

Scopul Centrului Academic de Cercetari în Turism şi Servicii este promovarea cercetării ştiinţifice în domeniile turismului şi serviciilor în interdependenţă cu alte domenii conexe pentru creşterea vizibilităţii internaţionale și a competitivităţii în relaţie cu universităţi şi centre de cercetare similare, cu instituţii şi autorităţi administrative din România și chiar din alte state UE.

Centrul Academic de Cercetari in Turism şi Servicii îşi propune dezvoltarea unor proiecte de cercetare în domeniile turismului şi serviciilor bazate pe diferite tipuri de metode și abordări, implicând echipe mixte de profesori și cercetători din alte arii. Prin intermediul membrilor săi, centrul vizează valorificarea cercetării ştiinţifice prin diseminarea rezultatelor şi publicarea acestora în reviste ISI şi indexate BDI şi prin publicarea unor cărţi în edituri recunoscute.

Centrul îşi propune sprijinirea şi valorificarea potenţialului de cercetare al cadrelor didactice şi cercetătorilor din Academia de Studii Economice prin crearea de echipe interdisciplinare pentru derularea de cercetări și elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi internaţională. De asemenea, vizează promovarea membrilor tineri, doctoranzi și postdoctoranzi, masteranzi şi studenţi la ciclul de licenţă și implicarea lor în vederea dezvoltării capacităţii de cercetare prin participarea la echipe mixte pentru obţinerea unor burse de cercetare.

Alte activităţi desfăşurate în cadrul CACTUS sunt consultanţă în domeniile turismului şi serviciilor în domenii specifice compatibile, dar şi pentru elaborarea de proiecte de cercetare cu finanțare internaţională și fonduri UE, training pentru absolvenţi sub forma de programe de scurta durată şi master, servicii ştiinţifice, cooperare cu parteneri și reprezentanți ai administraţiei centrale şi locale, dar şi ai societății civile etc.

Contact:

Prof. univ. dr. Remus Hornoiu

remus.hornoiu@com.ase.ro

https://centrul-cactus.ase.ro/