Programe de Masterat

Programe Masterat

Facultatea de Business și Turism oferă absolvenților posibilitatea să-și continue educația și să se specializee în acest domeniu prin intermediul programelor de masterat.

  • parteneriat cu Facultatea de Relații Economice Internationale

Tematica lucrărilor de disertație 2020-2021