Pregătirea examenului de Disertație

Examenul de disertație

Studenții din anul 2 sau din promoțiile anterioare, din cadrul programelor de masterat ale Facultății de Business și Turism, ce doresc sa susțină lucrarea de disertație în sesiune iunie 2023, trebuie sa se înscrie pentru a susține acest examen.

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de disertație

Studenții sunt rugați să consulte următoarele documente:

Calendar, documente și informații utile pentru examenul de disertație

1 octombrie 2022
Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 25.11.2022

25 noiembrie 2022
Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 25.11.2022

Formulare necesare:

Alte informații

12 iunie 2023
Încărcarea lucrării

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de disertație, in vederea verificări anti-plagiat si a avizării de către coordonatorul științific.

18 iunie 2023
Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea de disertație

19 iunie 2023
Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de disertație încărcate

26 iunie 2023
Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

În această perioadă studenții trebuie sa încarce pe platforma Web lucrarea de disertaței (conținutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se încarcă in documente MS Word sau PDF separate).

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de disertație, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

29 iunie 2023
Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație

30 iunie 2023
Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.

Înscrierile se fac la secretariatul departamentelor.

Documente necesare înscrierii

  1. Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
  2. Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
  3. Copia cărții de identitate;
  4. Fișa de lichidare. Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
  5. Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – DOAR în cazul studenților din an suplimentar.
5 iulie 2023
Susținere FIZIC examen

Susținerea FIZICĂ a examenului de disertație pe comisii

7 iulie 2023
Susținere FIZIC examen

Susținerea FIZICĂ a examenului de disertație pe comisii

Componența comisiilor de disertație

Componenţa comisiei pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat din sesiunea IULIE 2023 – programul de studii Excelenţă în business şi serviciilimba de predare Engleză

Componenţa comisiei pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat din sesiunea IULIE 2023, la Facultatea de Business și Turism, programele de studii AAC, AAT, Business, MCEPC, MMT, GAlimba de predare Română

Programul susținerii examenului de disertație pe comisii va fi afișat cu 1 – 2 săptămâni înainte de examen.