Pregătirea examenului de Disertație

Examenul de disertație

Studenții din anul 2 sau din promoțiile anterioare, din cadrul programelor de masterat ale Facultății de Business și Turism, ce doresc sa susțină lucrarea de disertație în sesiune iunie 2021, trebuie sa se înscrie pentru a susține acest examen.

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de disertație

Studenții sunt rugați să consulte următoarele documente:

Calendar, documente și informații utile pentru examenul de disertație

30 noiembrie 2020
Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 30.11.2021

31 octombrie 2020
Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 30.11.2021

Formulare necesare:

Alte informații

14 iunie 2021
Încărcarea lucrării

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de disertație, in vederea verificări anti-plagiat si a avizării de către coordonatorul științific.

20 iunie 2021
Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea de disertație

22 iunie 2021
Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de disertație încărcate

25 iunie 2021
Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

În această perioadă studenții trebuie sa încarce pe platforma Web lucrarea de disertaței (conținutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se încarcă in documente MS Word sau PDF separate).

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de disertație, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

1 iulie 2021
Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație

2 iulie 2021
Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.

Înscrierile se fac la secretariatul departamentelor.

Documente necesare înscrierii

  1. Cerere tip pentru înscrierea la examenul  de disertație
  2. Cererea se depune fără avizul coordonatorului, acesta fiind obținut pe platforma Web.
  3. Copie xerox după CI;
  4. Doua fotografii tip buletin (cu numele si prenumele trecut pe verso pe fiecare poza în parte);
  5. Chitanța cu taxa pentru susținerea examenului de disertație – DOAR pentru absolvenții din promoțiile anterioare si din anul suplimentar care nu au susținut disertația la momentul respectiv. Studenții care au început programul de masterat în 2019 nu plătesc aceasta taxa
  6. Lucrarea de disertație, printata din platforma Web, versiunea validată în faza anterioară
7 iulie 2021
Susținere examen

Susținerea examenului de disertație pe comisii

9 iulie 2021
Susținere examen

Susținerea examenului de disertație pe comisii