Pregătirea examenului de Disertație

Examenul de disertație

Studenții din anul 2 sau din promoțiile anterioare, din cadrul programelor de masterat ale Facultății de Business și Turism, ce doresc sa susțină lucrarea de disertație în sesiune iunie 2024, trebuie sa se înscrie pentru a susține acest examen.

Regulamente si documente ASE privind realizarea si susținerea lucrării de disertație

Calendar, documente și informații utile pentru examenul de disertație

1 octombrie 2023
Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 24.11.2023

24 noiembrie 2023
Cerere

Depunerea cererii privind alegerea temei și a coordonatorului până pe 24.11.2023

Formulare necesare:

Alte informații

10 iunie 2024
Încărcarea lucrării

Încărcarea pe pagina Web a formei finale a lucrării de disertație, in vederea verificări anti-plagiat si a avizării de către coordonatorul științific.

18 iunie 2024
Încărcarea lucrării

Ultima zi în care se poate încărca lucrarea de disertație

17 - 21 iunie 2024
Verificarea lucrărilor

Verificarea de către coordonatorii științifici a lucrărilor de disertație încărcate

26 iunie 2024
Obținerea acordului coordonatorului

Obținerea calificativului Admis/Respins

În această perioadă studenții trebuie sa încarce pe platforma Web lucrarea de disertaței (conținutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se încarcă in documente MS Word sau PDF separate).

Studenții care au încărcat lucrarea in sesiunile anterioare, dar care nu au susținut examenul de disertație, pot solicita ștergerea lucrării din baza de date a sistemului anti plagiat înainte de a încărca noua versiune.

Conform Regulamentului ASE, cererile ce nu primesc avizul coordonatorului științific, in faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Informații suplimentare

Studenții au posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări

27 iunie 2024
Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație

28 iunie 2024
Înscriere examen disertație

Depunerea documentelor necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație

Studenții ale căror lucrări au fost Admise vor depune la secretariatele departamentelor documentele necesare înscrierii pentru susținerea examenului de disertație.

Înscrierile se fac la secretariatul departamentelor.

Documente necesare înscrierii

1. lucrarea de finalizare a studiilor în format PDF;
2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf
3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
4. declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin e-mail (Anexa 3), datată și semnată olograf;
5. declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare (Anexa 4), datată și semnată olograf;
6. copia cărții de identitate;
7. fișa de lichidare cu avizul departamentelor înscrise în fișă;
8.  dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – DOAR în cazul studenților din AN SUPLIMENTAR plătită prin casieria virtuală disponibilă pe platforma plationline.ase.ro sau la casieriile ASE.

03 iulie 2024
Susținere FIZIC examen

Susținerea FIZICĂ a examenului de disertație pe comisii

05 iulie 2024
Susținere FIZIC examen

Susținerea FIZICĂ a examenului de disertație pe comisii

Componența comisiilor de disertație

Componenţa comisiei pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat din sesiunea IULIE 2024 – programul de studii Excelenţă în business şi serviciilimba de predare Engleză

Componenţa comisiei pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat din sesiunea IULIE 2024, la Facultatea de Business și Turism, programele de studii AAC, AAT, Business, MCEPC, MMT, GAlimba de predare Română

Programul susținerii examenului de disertație pe comisii va fi afișat cu 1 – 2 săptămâni înainte de examen.