Cadre didactice - Departamentul Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității

Dep_BUS_logo

Departamentul Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității

Cadre didactice

Prof. univ. dr. BOBE Magdalena

Prof. univ. dr. DRĂGUȘIN Mariana

Prof. univ. dr. NEGREA Teodor - Mihai

Prof. univ. dr. ONETE Cristian Bogdan

Prof. univ. dr. PAMFILIE Rodica

Curriculum Vitae

Prof. univ. dr. PLEȘEA Doru Alexandru

Prof. univ. dr. PROCOPIE Roxana

Prof. univ. dr. POPESCU Dorin-Vicențiu

Prof. univ. dr. SĂSEANU Andreea - Simona

Prof. univ. dr. SÂRBU Roxana

Prof. univ. dr. TĂCHICIU Laurențiu

Prof. univ. dr. VASILIU Cristinel

Prof. univ. dr. VOINEA Simona - Lelia

Prof. univ. dr. ALBĂSTROIU Irina

Conf. univ. dr. BUCUR Mihaela

Conf. univ. dr. DINA Răzvan

Conf. univ. dr. FELEA Mihai - Adrian

Conf. univ. dr. GIUȘCĂ Smaranda

Conf. univ. dr. GROSU Raluca-Mariana

Conf. univ. dr. MAFTEI Mihaela

Conf. univ. dr. MAIORESCU Irina - Gabriela

Curriculum Vitae

Conf. univ. dr. SÂRBU Mirela - Octavia

Curriculum Vitae

Conf. univ. dr. ZGURĂ Daniel

Lect. univ. dr. BUMBAC Robert

Asist. univ. dr. ENACHE Calcedonia

Departamentul Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității

Contact:

Secretar: Ionescu Ligia-Cristiana
email: ligia_cristiana@yahoo.com