Istoricul Facultății

De la comerț la Facultatea de Business și Turism

În cadrul actualei Academii de Studii Economice din București (ASE), în 1951, ia ființă Facultatea de Comerț și Cooperație. În fapt, comerțul reprezentase un domeniu definitoriu de studiu încă de la începuturile instituției, denumirea inițială a ASE-ului de astăzi, în 1913, fiind Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. În anul universitar 1947-1948, în cadrul Academiei se înființaseră pentru prima dată facultăți – Facultatea de Științe Comerciale și, respectiv, Facultatea de Științe Cooperatiste – care însă nu vor dura. Abia noua facultate, fondată în 1951, va dobândi consacrarea, sub numele de Facultatea de Comerț, cu următoarele secții: Economia comerțului interior, Economia comerțului exterior și Merceologie. Mai târziu, în 1977, va fi introdusă specializarea Economia serviciilor de alimentație publică și turism (ESAPT), cea care, începând cu anul 1990, se va regăsi sub numele de Turism-servicii.

În 1991, vechea secție de Economia comerțului exterior, redenumită Relații economice internaționale, s-a desprins ca facultate distinctă. De altfel, o Facultate de Comerț Exterior, în ASE, mai funcționase, separat, în anii 1955-1957 și, respectiv, 1971-1974. La rândul său, mai noua specializare de Marketing, care, începând cu anul 1990, prinsese rădăcini, în 2003 s-a reorganizat ca facultate de sine stătătoare.

De-a lungul timpului, nu puțini dintre foștii studenți ai Facultății de Comerț s-au afirmat în diferite compartimente ale vieții economico-sociale. Între mulți alții, pot fi menționate persoane cu recunoaștere publică (inclusiv absolvenți ai secției de Economia comerțului exterior) precum: academicienii Mugur Isărescu și Daniel Dăianu, Varujan Vosganian, Eugen Ovidiu Chirovici, Florin Pogonaru, Hildegard Puwak, Anca Vlad, Viorel Cataramă, Cornel Găină, Dumitru Burtea, Florian Serac, Mircea și Răzvan Lucescu, Mircea Sandu, Gheorghe Hagi, Cătălin Tolontan, Smiley. 

Odată cu adoptarea „procesului Bologna” și restructurarea studiilor superioare pe trei cicluri – licență, masterat și doctorat – în 2005, specializările Facultății de Comerț au fost reunite într-un program unic de studii de licență, intitulat Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității. Totodată, s-au impus direcții de specializare mai vechi și mai noi, sub forma programelor de studii universitare de masterat, apărute începând cu anul 2000; în prezent, facultatea propune șapte astfel de programe de masterat. Domeniul de studii doctorale al conducătorilor de doctorat din cadrul colectivului facultății este Administrarea afacerilor. Astfel se confirmă deplasarea centrului de greutate al programelor de studii ale facultății dinspre ramura comerțului, cu ridicata și cu amănuntul, având ca obiect marfa, spre domeniul tranzacțiilor comerciale, cu produse și servicii, precum și al afacerilor și… al geopoliticii. Turismul, de mai bine de patru decenii, rămâne o constantă a programelor de studii. Punerea de acord a acestei evoluții cu titulatura s-a făcut prin schimbarea denumirii facultății, în 2014, din Comerț, în Business și Turism.

Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale și comasarea unor colective de cadre didactice, vechile catedre au fost reconsiderate drept departamente, două la număr: Business, științele consumatorului și managementul calității, respectiv Turism și geografie. În timp, profesorii importanți și-au pus amprenta personalității lor asupra destinului facultății; între cadrele didactice cu anvergură au fost: prof. Victor Tufescu (1908-2000), geograf, academician, după ce în anii 1950 a fost epurat și arestat; prof. Vasile Mercioiu (1928-2003), prorector și șef al Catedrei de marketing – economia comerțului interior, a cărui carte de Conducerea întreprinderilor comerciale a fost tradusă în chineză (!); prof. Dumitru Dima (1929-2019), șef al colectivului și al Catedrei de merceologie vreme de aproape trei decenii; prof. Radu Emilian (1938-2019), fondator al Catedrei de turism-servicii, pe care a condus-o până în anul 2008.

Actuala Facultate de Business și Turism are două centre de cercetare: „Administrarea afacerilor” și, respectiv, Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii „CACTUS”. De asemenea, fiecare dintre cele două departamente organizează câte o conferință internațională, și anume: BASIQ International Conference on „New Trends in Sustainable Business and Consumption” (anual) și, respectiv, International Conference on Tourism (în anii impari). Publicațiile științifice ale facultății sunt tot în număr de două: „Amfiteatru Economic” – înființată în 1999, în cadrul Colegiului Universitar Economic al ASE, care funcționa atunci la Buzău; cu cei mai buni indici scientometrici dintre toate revistele românești din domeniul economic – și „CACTUS” – apărută în 2010, indexată în mai multe baze de date internaționale.

Vivat, crescat, floreat, Facultatea de Business și Turism! 

Prof. univ. dr. Nicolae Lupu