Regulamente și metodologii

Regulamente și Metodologii

Vezi aici Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență

Vezi aici Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat

Vezi aici Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență

Vezi aici Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenta

Vezi aici Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat