Dragi studenți,

A fost prelungit termenul pentru plata taxei de școlarizare aferentă semestrului I al anului universitar 2021 – 2022 (pentru toate cele 3 cicluri de studii: licență, masterat și doctorat), până la data de 15.11.2021. De asemenea, a fost prelungită și perioada de semnare a contractelor de școlarizare, tot până la data de 15.11.2021 .

Consultă aici Decizia nr. 333/13.10.201