Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru acordarea bursei de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică şi pentru rezultate deosebite în activităţile culturale, organizatorice şi sportive pentru anul universitar 2020-2021 pot fi consultate AICI