Vă reamintim că plata taxei de școlarizare aferentă semestrului II al anului universitar 2020 -2021 se va efectua în primele trei săptămâni de la începerea semestrului.

Taxele pot fi achitate, fie cu ajutorul platformei https://plationline.ase.ro, fie folosind una dintre metodele descrise la acest link