Lista cu locurile finanţate de la buget şi cele cu taxă ciclul I – studii universitare de licenţă, pentru Semestrul al II-lea aferent anului I de studii, an universitar 2020-2021, la Facultatea de Business și Turism, programul de studii Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism, Servicii, Merceologie și Managementul Calităţii, limba de predare Română este disponibilă spre consultare aici.

Lista cu locurile finanţate de la buget şi cele cu taxă ciclul I – studii universitare de licenţă, pentru Semestrul al II-lea aferent anului I de studii, an universitar 2020-2021, la Facultatea de Business și Turism, programul de studii Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism, Servicii, Merceologie și Managementul Calităţii, limba de predare Engleză este disponibilă spre consultare aici.

Listele au fost disponibile spre consultare până în data de 27 februarie 2021.