Taxele aplicate în cadrul Academiei de Studii Economice din București se pot achita prin următoarele modalități:
Prin ordin de plată / internet banking sau la ghișeul băncii prin virament bancar într-unul din conturile:
– RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
– RO59BRDE445SV36571854450 – cont în LEI, deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
– RO15RNCB0072001607860023 – cont în valuta EURO, deschis la BCR, SWIFT RNCBROBU, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Pe ordinul de plată, plătitorii sunt obligaţi să specifice următoarele informaţii: Beneficiar – Academia de Studii Economice din Bucureşti, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă înscriere/taxă şcolarizare/taxă pentru examenele de finalizare a studiilor/taxă pentru susținerea probelor de evaluare a studenților/taxă pentru mobilități definitive și reînmatriculări/regie de cămin etc…), nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform certificatului de naștere) și CNP, pentru plătitorii de cetățenie română, respectiv ID, pentru candidaţi străini.
Cod Facultatea de Business și Turism – 07
Codul este necesar pentru plata prin Bancomat, BRD-NET, Ghiseu si Virament Interbancar
In imaginea altaurata sunt prezentate codurile pentru taxe.
EXEMPLU:
Sunt Student(a) la ASE – Facultatea de Business și Turism si doresc sa platesc taxa de studiu, la zi, anul I, semestrul II.
Cod Facultatea de Business și Turism: 07
Cod Taxa de studiu, an I, semestrul II: 1120
Codul pe care trebuie sa il furnizez: 091120