Consută aici componența comisiilor pentru evaluarea cunoștințelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de disertație din sesiunea iulie 2020.