Consută aici componența comisiilor pentru evaluarea cunoștințelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență din sesiunea iulie 2020.