Biblioteca ASE asigură materialul bibliografic digital pentru examenul de admitere la programele de Master, sesiunea 2021, conform tematicii și bibliografiei de concurs. 

Candidații solicită bibliografia la adresa de e-mail admiteremaster2021@biblioteca.ase.ro

Se va preciza obligatoriu facultatea și codul programului de master.

Studenții ASE vor transmite solicitarea de pe adresa de e-mail instituțional. 

În cazul candidaților utilizatori externi ai Bibliotecii ASE, materialul bibliografic se va elibera în baza unui permis de bibliotecă valabil.

Materialul se va disponibiliza în format electronic pe adresa de e-mail furnizată de către candidat.

Detalii suplimentare:
 
Biblioteca ASE – https://ase.ro/?page=biblioteca-ase
Birou Permise (sala 0216)
Tel. 021 319 19 00/01 interior 226
Email: contact@biblioteca.ase.ro