Academia de Studii Economice din București lansează următoarele competiții de proiecte: 

  1. „Competiția de proiecte instituționale de cercetare în folosul societății, ediția 2021”
  2. Competiția de proiecte “Prognoza evoluției mediului economic, ediția 2021”
  3. Competiția de proiecte “Barometrul mediului de afaceri din Romania, ediția 2021”
  4. Competiția de proiecte “Strategia de cercetare a Academiei de Studii Economice din București, 2021-2030”

Mai multe detalii: https://cercetare.ase.ro/launch-of-competitions-for-institutional-research-projects/

Pentru facultatea de  Business și Turism va fi finanțată următoarea temă de cercetare:  Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul Uniunii Europene.” Instituția care propune tema este Ministerul Afacerilor Externe.  Detalii pot oferi directorii celor două departamente din facultate.