Proiectul BREIT “Stagii de practică şi activităţi de orientare profesională pentru studenţii înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)” oferă studenților posibilitatea de a-și crește șansele de a se integra cu succes pe piața muncii, sau de a-și începe o afacere pe cont propriu.

În cadrul proiectului studenții vor participa la diferite activități:

  • Stagii de practică derulate la angajatori de top;
  • Programe de orientare profesională;
  • Vizite de studiu/tematice la companii;
  • Sesiuni de informare;
  • Ateliere ale carierei cu participarea angajatorilor.

Pentru a te înscrie în proiectul BREIT completeaza și trimite la adresa de e-mail: asebreit@gmail.com, următoarele documente:

Proiectul se adresează doar studenților din anul II, cu domiciliul în afara Bucureștiului și al județului Ilfov, înmatriculați la programul de studii universitare de licență!

Calendar selecţie Grup Țintă

15.02-19.02  – trimitere de către studenți a dosarelor de candidatură;

 20.02-21.02 – analizarea dosarelor de către comisie;

22.02 – comunicarea rezultatelor și rezolvarea eventualelor contestații.

Mai multe detalii pe website-ul dedicat proiectului: https://breit.ase.ro