Conform Hotărârii Senatului nr. 14/15.02.2020 activitățile didactice de predare și seminarizare aferente programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat, programele postuniversitare și de dezvoltare profesională continuă să se desfășoare EXCLUSIV ONLINE în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.