Proiectul “PREVIEW Promoting Resilience and Employability in uniVersity students through
Internship for futurE Work” organizează:

Un laborator pentru a învăța cum se proiectează un curs universitar inovator centrat pe student,
structurat în 3 ateliere online despre Service Design Methodology (SDM) / Metodologia de
Proiectare a Serviciilor.

Perioada: 20-22 Februarie 2023, 10.30-14.00 (Bucharest Time Zone)

Metodologia de proiectare a serviciilor (SDM) presupune adoptarea unei metode centrate pe
student, abordare ce presupune proiectarea de noi servicii centrate pe experiența acestora.

Laboratorul de SDM este structurat în 3 ateliere de jumătate de zi, în engleză, de introducere a
SDM pentru a interpreta nevoile utilizatorului de a proiecta servicii inovatoare. În linie cu
obiectivele proiectului PREVIEW se va aplica SDM pentru proiectarea unui curs universitar centrat
pe student.

Atelierele sunt gratuite și se adresează în principal HR manageri, consultanți de resurse umane,
personal administrativ universitar, cadre universitare, studenți și absolvenți, dar este deschis și
tuturor celor interesați în subiect.

Formularul de înregistrare pentru a accesa programul complet și linkul zoom se poate completa la adresa: https://tinyurl.com/4atj6dvy

Profesor: Enrico Viceconte, Expert în Metodologia Proiectării Serviciilor

Organizatori: Consiliul Național de Cercetare din Italia – Institutul pentru Studii asupra
Mediteranei (CNR-ISMed) și Universitatea din Salamanca, în cadrul proiectului finanțat de UE
Erasmus+ “PREVIEW Promoting Resilience and Employability in uniVersity students
through Internship for futurE Work”.

Contact:
Remus Ion Hornoiu
remus.hornoiu@com.ase.ro