Revista științifică Amfiteatru Economic, un reper de excelență în domeniul științelor economice și cel al administrării afacerilor, a înregistrat o evoluție semnificativă în anul 2024, comparativ cu 2023. Această creștere impresionantă este rezultatul eforturilor continue de îmbunătățire a calității și relevanței conținutului publicat, atragerii unui număr tot mai mare de cercetători de renume și a creșterii vizibilității internaționale a revistei.

În 2024, Amfiteatru Economic a continuat să își consolideze reputația prin publicarea unor articole de o înaltă calitate științifică, ce abordează teme de actualitate și de mare interes pentru comunitatea academică și pentru practicieni. Numărul de articole acceptate a fost semnificativ mai mare decât în 2023, reflectând atât un interes sporit din partea autorilor, cât și o selectivitate mai riguroasă în procesul de evaluare. Revista a reușit să atragă contribuții din partea unor cercetători de top din întreaga lume, ceea ce a contribuit la diversificarea și îmbogățirea conținutului.

Potrivit JCR 2024, Revista Amfiteatru Economic a urcat în clasament de la Q2 (după JFI) la Q1 (după JFI). De asemenea, dacă în anul 2023 revista se clasa pe locul 147 din 380, în 2024 poziția acesteia s-a îmbunătățit considerabil, ocupând locul 144, în contextul extinderii bazei de date la 597 de reviste, ceea ce subliniază o competitivitate crescută și o recunoaștere mai largă a valorii sale.

Mai multe detalii privind evoluția în anul 2024 a Revistei Amfiteatru Economic comparativ cu 2023 se poate regăsi mai jos:

Web of Science Clarivate Analytics – Journal Citation Reports
Iunie 2023 și Iunie 2024

Baza de date Scopus
Scopus Journal Metrics Iunie 2023 și Iunie 2024

Evoluția remarcabilă a revistei Amfiteatru Economic în 2024 comparativ cu 2023 este evidentă prin menținerea și îmbunătățirea unor indicatori cheie de performanță. Aceasta reflectă angajamentul revistei de a oferi cercetări de înaltă calitate și de a influența pozitiv domeniul economiei. Continuarea acestui trend ascendent va asigura că Amfiteatru Economic rămâne o sursă valoroasă de cunoștințe în comunitatea academică globală.