În perioadele: 27.03.2023 – 06.04.2023 , respectiv 08.05.2023 – 15.06.2023, studenții anului 2, promoția 2021-2023 master, sunt rugați să se prezinte la secretariatul Facultății de Business și Turism pentru eliberarea diplomei de bacalaureat, foii matricole, diplomei de licență și a suplimentului.

Documentele se vor ridica din strada Tache Ionescu nr. 11, de luni până joi, în intervalul orar 10.00-12.00.