Dragi studenți,

În perioada 13 – 17 februarie, respectiv 20 – 24 februarie (până la ora 13:00), are loc depunerea, în format electronic, la adresa de mail burse.bt@gmail.com, a dosarelor pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii II și III, studii universitare de licență și anii I și II, studii universitare de masterat.

Pentru studenții din anul I, studii universitare de licență, perioada pentru depunerea dosarelor este 13 – 17 februarie (până la ora 13:00).
În aceleași perioade se depun și dosarele medicale în vederea obținerii bursei sociale.
Pot beneficia de bursă socială studenți care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență şi anume: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, infectare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Studenții care solicită bursă socială trebuie să depună online, în termenele sus menționate un dosar care să conțină copii ale următoarelor documente:
✅ 1. Cerere tip;
Regăsiți cererea tip pentru bursa socială și medicală la noi pe site ( http://us.ase.ro/…/Cerere-bursa-sociala-sau-medicala.pdf ).
✅ 2. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;
✅ 3. Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, dacă este cazul;
✅ 4. Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei;
✅ 5. Cupon de pensie/alocație (inclusiv pentru cele de urmaș sau invaliditate);
✅ 6. Cupon de șomaj, dacă este cazul;
✅ 7. Adeverință de la Primărie care să ateste că nu sunt încasate venituri din urma unor terenuri. Dacă se obțin venituri, să fie specificat în adeverință suma netă pentru ultimele trei luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliul în mediul rural;
✅ 8. Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru toți membrii majori);
✅ 9. Adeverințe eliberate de școală/universitate în cazul burselor obținute de frații solicitantului, dacă este cazul;
✅ 10. Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.
În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetățenie română, nu domiciliază în România şi/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe proprie răspundere. Studentul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa de email burse.bt@gmail.com, copia documentului doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau echivalentul acesteia în raza căreia locuieşte. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate.
Observații:
🔴 Adeverințele de salariat trebuie să specifice salariul net pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.
🔴 Cupoanele de pensie, șomaj sau alocație trebuie să fie pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.
❗️ Beneficiază de bursă studenţii integralişti de la programele de licenţă şi masterat, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă,care beneficiază de finanţare de la buget.