Comisia 1 – Română
Comisia 1 – Engleză

Comisia 2 – Română
Comisia 2 – Engleză

Comisia 3 – Romănă

Comisia 4 – Română

Comisia 5 – Română

Comisia 6 – Română

Comisia 7 – Română

Comisia 8 – Română