Analiza UEFISCDI din luna octombrie 2021, privind prezența Academiei de Studii Economice din București în WEB of SCIENCE Core Collection în perioada 2010-2020, la capitolul Sources, Facultatea de Business și Turism figurează pe locul unu cu Proceedings-urile Conf. BASIQ, iar pe locul patru cu revista Amfiteatru Economic.