Anunț important!

Forma de finanțare pentru semestrul al II-lea, a studenților înmatriculați în anul I de studii, la programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, la buget/taxă se poate vizualiza pe pagina personală a studentului.