Biblioteca Academiei de Studii Economice organizează la început de an universitar Sesiuni de instruire destinate studenților de la programele de studii Licență și Master.Temele abordate în cadrul acestor sesiuni de instruire cuprind prezentări ale serviciilor și facilităților oferite de bibliotecă, servicii electronice, resurse electronice pentru informare și documentare, baze de date cu publicații periodice și modalități de accesare (inclusiv prezentarea serviciului acces mobil). Sesiunile de instruire vor avea loc astfel:§ pentru program Licență în perioada 15-17 octombrie 2018 (interval orar 10.30-14.30)§ pentru program Master în perioada 15-17 octombrie 2018 (interval orar 18.00-20.00).Sesiunile de instruire se desfășoară în Sala Robert Schuman (0219).