Termenul pentru depunerea cererilor de transfer/mobilități, reînmatriculare, reluare de studii la forma de finanțare buget și de înscriere în anul III suplimentar la programele de studii universitare de licență/anul II suplimentar la programele de studii universitare de masterat, în anul universitar 2021 -2022 a fost prelungit până pe data de 10 septembrie 2021.

Consultă aici mai multe detalii