În atenția absolvenților programelor de licență– calendar Licență – iulie 2021

I. Verificare Antiplagiat

1.28.06.2021-02.07.2021Încărcarea, pe pagia web, a lucrării de LICENȚĂ, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de
originalitate
2.05-09.07.2021Verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și acordarea calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici,
pentru lucrările de licență încărcate

II. Înscrierea online pentru susținerea examenului de licență

3.12.07 – 14.07.2021
(miercuri 14.07.2021
sunt acceptate
documentele transmise
până la
ora 16.00)
Înscrierea în vederea susținerii examenului

Studenții promoției curente (an curent și ani suplimentari), vor transmite prin mail la adresele:
– licenta2021@com.ase.ro și, respectiv, la:

– turism-licenta-disertatie@com.ase.ro 
, sau
– business-licenta-disertatie@com.ase.ro 
(în funcție de departamentul din care face parte profesorul coordonator):

1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF
2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (Anexa 1), datată și semnată olograf
3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2)datată și semnată olograf;
4. copia cărții de identitate;
5. fișa de lichidare (https://mefc.ase.ro/birou_acte_studii/formulare-tipizate-de-cereri-biroul- acte-de-studii/) Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
6. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON – plata se face la casieriile ASE, sau prin intermediul platformei plationline.ase.ro) – doar în cazul studenților din an suplimentar.

La subiectul emailului se va scrie:
NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROFESOR COORDONATOR
Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ IONESCU_ION

Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încarcată pentru verificarea antiplagiat.

Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.

Studenții din promoțiile anterioare vor transmite prin mail la adresele:
– licenta2021@com.ase.ro și, respectiv, la:

– turism-licenta-disertatie@com.ase.ro 
, sau
– business-licenta-disertatie@com.ase.ro 
(în funcție de departamentul din care face parte profesorul coordonator):

1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF;
2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1)datată și semnată olograf;
3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2)datată și semnată olograf;
4. declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 3)datată și semnată olograf;
5. copia cărții de identitate;
6. copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
7. copia certificatului de naștere;
8. fișa de lichidare (https://mefc.ase.ro/birou_acte_studii/formulare-tipizate-de-cereri-biroul- acte-de-studii/) Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
9. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență (900 RON – plata se face la casieriile ASE, sau prin intermediul platformei plationline.ase.ro)

La subiectul emailului se va scrie:
NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROFESOR COORDONATOR
Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA _IONESCU_ION

Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere!
4.Până pe 14.07.201Candidații sunt obligați să verifice, pe adresa de email, confirmarea primirii documentelor, din partea secretariatului.
5.19.07 – 21.07.2021Susținerea online a examenului de licență – programarea se va face după finalizarea înscrierilor

Urmăriți site-ul Facultății de Business și Turism: https://bt.ase.ro