ASE International Knowledge Fair BT Noiembrie 2023

În cadrul săptămânii International Knowledge Fair, 6-11 noiembrie 2023, Facultatea de Business și Turism a organizat un eveniment pe tema ”Green Algorithms: Charting the Course of Sustainable Futures with AI-Driven Leadership”, împreună cu partenerul Universitatea din Messina, Italia.

Prezentarea a fost făcută de dl Giuseppe Lanfranchi, specialist în domeniul tehnologiei digitale și doctorand al universității, cu sprijinul prof. dr. Remus Hornoiu, visiting professor la Universitatea din Messina.

Au participat profesori din facultate, dar și masteranzi ai programului Geopolitică și afaceri (direct din sala de curs, alături de prof. dr. Gabriela Țigu), precum și doctoranzi. Tema cursului la masteratul de Geopolitică și afaceri – Etica afacerilor în era digitală –  a fost îmbinată cu prezentarea colegului din Italia și a suscitat nu doar interes, ci și dezbateri între participanți.