Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 1, anul universitar 2022-2023 se desfășoară in perioada 5-18 decembrie 2022, pentru toate disciplinele indiferent de forma de evaluare. La evaluare participa studenții din anul I, II si III LICENȚĂ IF, ID si IFR precum si studenții din anul I si II MASTERAT.

Mai multe detalii la următorul link: https://bt.ase.ro/evaluare-activitati/