În atenția absolvenților programelor de masterat calendar Disertație – iulie 2021

I. Verificare Antiplagiat

1. 14 – 20 iunie 2021Încărcarea, pe pagina web, a lucrării de disertație, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate: https://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat
2.22-25 iunie 2021Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație și acordarea calificativului Admis/Respins, de către coordonatorii științifici, pentru lucrările de disertație încărcate.

II. Înscrierea online pentru susținerea examenului de disertație

3.01.07 – 02.07.2021
(vineri, 02.07 sunt
acceptate documentele
transmise până la
ora 12.00)
Înscrierea în vederea susținerii examenului

Studenții promoției curente (an curent și ani suplimentari), vor transmite prin mail la adresele:
disertatie2021@com.ase.ro și, respectiv, la:

turism-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii la programele de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism, Management și Marketing în Turism, Geopolitică și Afaceri, Excelenţă în Business și Servicii), sau
business-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii la programele de masterat: Administrarea Afacerilor Comerciale, Managementul Calităţii, Expertize și Protecţia Consumatorului, Business, Excelenţă în Business și Servicii).

1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF
2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf
3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
4. copia cărții de identitate;
5. fișa de lichidare (https://mefc.ase.ro/birou_acte_studii/formulare-tipizate-de-cereri-biroul- acte-de-studii/) Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
6. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) – doar în cazul studenților din an suplimentar.

La subiectul emailului se va scrie:
NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_ PROFESOR COORDONATOR
Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ MCEPC_IONESCU_ION

Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încarcată pentru verificarea antiplagiat.

Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.

Studenții din promoțiile anterioare vor transmite prin mail la adresele:
disertatie2021@com.ase.ro și, respectiv, la:

turism-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii la programele de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism, Management și Marketing în Turism, Geopolitică și Afaceri, Excelenţă în Business și Servicii), sau
business-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii la programele de masterat:
Administrarea Afacerilor Comerciale, Managementul Calităţii, Expertize și Protecţia Consumatorului, Business, Excelenţă în Business și Servicii)

1. lucrarea de finalizare a studiilor în format format PDF;
2. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (Anexa 1), datată și semnată olograf;
3. declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2), datată și semnată olograf;
4. declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 3), datată și semnată olograf;
5. copia cărții de identitate;
6. copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
7. copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
8. copia certificatului de naștere;
9. fișa de lichidare (https://mefc.ase.ro/birou_acte_studii/formulare-tipizate-de-cereri-biroul- acte-de-studii/) Formularul trebuie completat cu datele personale (partea de sus), datat și semnat olograf (partea de jos);
10. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON)

La subiectul emailului se va scrie:
NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT_PROFESOR COORDONATOR
Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ MCEPC_IONESCU_ION

Absolvenții promoţiilor anterioare se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere!
5.Până pe 02.07.201Candidații sunt obligați să verifice, pe adresa de email, confirmarea primirii documentelor, din partea secretariatului.
6.07.07 – 10.07.2021Susținerea online a examenului de disertație – programarea se va face după finalizarea înscrierilor

Urmăriți site-ul Facultății de Business și Turism: https://bt.ase.ro

Acronime programe de masterat

Nr. crtDenumire programAcronim
1.Administrarea afacerilor comercialeAAC
2.Administrarea afacerilor în turismAAT
3.BusinessBUS
4.Geopolitică și AfaceriGEO
5.Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatoruluiMCEPC
6.Management şi marketing în turismMMT
Acronime programe de masterat – Facultatea de Business și Turism