Organizarea si desfasurarea activitatilor didactice in semestrul I al anului universitar 2021-2022, se va realiza in SISTEM MIXT, dupa cum urmeaza:

CURSURILE de la programele de studii universitare de licenta, masterat, nivelul I si II DPPD si studii postuniversitare – in sistem ONLINE;

ACTIVITATILE DE SEMINAR (lucrari aplicative, proiecte, laboratoare) de la programele de studii universitare de licenta, masterat, nivelul I si II DPPD si studii postuniversitare – CU PREZENTA IN CAMPUS;

Activitatile tutoriale de DOCTORAT se vor desfasura EXCLUSIV CU PREZENTA IN CAMPUS;

Activitatea programelor de studii licenta ID si IFR se va desfasura EXCLUSIV ONLINE.