Dragi studenti,

In perioada 05 – 09 septembrie 2022 are loc depunerea, in format electronic a dosarelor pentru obtinerea burselor sociale. Pentru Facultatea de Business și Turism dosarele vor fi transmise la adresa de email: burse.bt@gmail.com

In aceeasi perioada se depun si dosarele medicale. Pot beneficia de bursa sociala studentii care se afla in evidentele dispensarului studentesc si atesta cu certificate medicale vizate de acesta ca sufera de una dintre afectiunile prevazute de Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii din invatamantul superior de stat, invatamant cu frecventa si anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, boli rare, tulburari din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondilita anchilozanta sau reumatism articular.

Studentii care solicita bursa sociala trebuie sa depuna online, in termenele mai sus mentionate, la adresa de email din atasament un dosar care sa contina copii ale urmatoarelor documente:

§  Cerere tip – Descarcă cererea

§  Inscrisuri care sa demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. In cazul in care niciunul dintre parinti nu obtine venituri, acestia depun o declaratie pe proprie raspundere in acest sens, insotita de documentele care atesta acest lucru;

§  Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale parintelui/parintilor, hotararea privind darea in plasament, daca este cazul;

§  Copii ale actelor de identitate pentru toti membrii familiei;

§  Cupon de pensie/alocatie (inclusiv pentru cele de urmas sau invaliditate);

§  Cupon de somaj, daca este cazul;

§  Adeverinta de la Primarie care sa ateste ca nu sunt incasate venituri din urma unor terenuri. Daca se obtin venituri, sa fie specificat in adeverinta suma neta pentru ultimele trei luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliul in mediul rural;

§  Adeverinta de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (pentru toti membrii majori);

§  Adeverinte eliberate de scoala/universitate in cazul burselor obtinute de fratii solicitantului, daca este cazul;

§  Extras de cont, in cazul veniturilor din dobanzi.

In cazul in care unii dintre membrii familiei nu au cetatenie romana, nu domiciliaza in Romania si/sau nu realizeaza venituri in Romania, se vor prezenta documente echivalente celor anterior mentionate de la organul fiscal si administratia locala din tara respectiva si/sau declaratie pe proprie raspundere. Studentul are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data inceperii perioadei de depunere a dosarelor, sa trimita la adresa de email a secretariatului facultatii copia documentului doveditor de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau echivalentul acesteia in raza careia locuieste. In caz contrar studentul pierde dreptul la bursa si va trebui sa restituie sumele incasate.

Observatii:

     Adeverintele de salariat trebuie sa specifice salariul net pentru lunile iunie, iulie si august.

      Cupoanele de pensie, somaj sau alocatie trebuie sa fie pentru lunile iunie, iulie si august.