Liste burse sem II 2023-2024

Pentru verificarea listelor preliminare cu studenții beneficiari ai burselor vă rugăm să accesați platforma https://webstudent.ase.ro/, secțiunea Anunțuri.

În perioada 13 – 14 Martie, până la ora 13:00 se depun eventualele contestații la adresele de e-mail ale secretariatelor facultăților.

Listele preliminare pot suferi modificări până la afișarea listelor finale.

Extrasele de cont pot fi trimise la adresa burse@ase.ro DUPĂ afișarea listelor finale cu studenții beneficiari de burse, care vor fi publicate pe data de 20 Martie 2024.

Burse acordate: burse sociale, de performanță pentru studiu, de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București.