Sesiunea stiintifica – 2020

10 aprilie 2020

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ  A STUDENŢILOR

Faza pe facultate

Secţiunile Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2020 la Facultatea de Business şi Turism sunt:

 1. „Administrarea afacerilor” (secţiunea pentru licenţă)
 2. „Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat)

Paşi importanţi:

 • finalizarea titlului lucrării împreună cu conducătorul ştiinţific – cadrul didactic ce vă îndrumă în elaborarea acesteia;
 • înscrierea în intervalul 03 – 23.03 cu titlul exact al lucrării, la secretariatul departamentului de care aparţine conducătorul ştiinţific pe una din secţiunile de mai sus;
 • lucrarea va fi depusă la secretariatul departamentului în intervalul

6 – 8 aprilie 2020;

 • programarea susţinerilor pentru 10 aprilie 2020 va fi afişată la avizierul departamentului precum si pe bt.ase.ro/cercetare.

Avantajele participării:

 • plus de experienţă în elaborarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice (lucrare de licenţă, disertaţie);
 • punct forte al C.V.-ului dvs.;
 • diplome şi premii (bani, cărţi, etc.);
 • şansa de a fi selecţionaţi pentru a reprezenta facultatea la una dintre secţiunile Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare;
 • şansa locului I la nivel de facultate şi calificarea la faza pe universitate, cu posibilitatea obţinerii unei burse de cercetare pentru un întreg an universitar.

Vă dorim succes!

Urmăriţi avizierul departamentului la care vă înscrieţi precum şi http://bt.ase.ro/index.php/sesiunea-stiintifica/

Criteriile de evaluare a lucrărilor de către comisii