Sesiuni de instruire destinate studenților de la programele de studii Licență și Master

Biblioteca Academiei de Studii Economice organizează la început de an universitar Sesiuni de instruire destinate studenților de la programele de studii Licență și Master. Temele abordate în cadrul acestor sesiuni de instruire cuprind prezentări ale serviciilor și facilităților oferite de bibliotecă, servicii electronice, resurse electronice pentru informare și documentare, baze de date cu publicații Continue Reading