Conducerea Facultatii


 

Prof. univ. dr.  ȚIGU Gabriela

decan

gabriela.tigu@com.ase.ro

 

Prof. univ. dr. PLEȘEA Doru

doru.plesea@com.ase.ro

Prodecan responsabil de activitatea didactică

 • Programele de licenţă cu frecvenţă şi la distanţă;
 • Programele de masterat cu frecvenţă şi frecvenţă redusă;
 • Programe de studii postuniversitare;
 • Relatii cu învăţământul preuniversitar;
 • Managementul calității în învăţământ;
 • Certificate şi diplome de studii;
 • Examene de admitere, licenţă, disertaţie.

 

Prof. univ. dr. SĂSEANU Andreea - Simona

andreea.saseanu@com.ase.ro

Prodecan responsabil de Relațiile cu mediul economico-social și viața studențească

 • Relaţii de cooperare cu alte facultăţi şi universităti;
 • Relaţii cu mediul economico-social;
 • Dezvoltarea de programe/proiecte în parteneriat cu mediul economico-social, inclusiv cele finanţate din fonduri europene;
 • Orientarea în carieră;
 • Parteneriate pentru practica de specialitate a studenţilor;
 • Burse private de studii;
 • Burse şi alte forme de sprijin pentru studenti;
 • Relaţii cu organizaţiile şi asociaţiile studenţilor;
 • Cooperarea cu absolvenții facultății;
 • Organizarea şcolilor de vară.

 

Prof. univ. dr. STATE Olimpia

state.olimpia@com.ase.ro

Prodecan responsabil de cercetarea științifică și relațiile internaționale

 • Dezvoltarea resurselor umane pentru învățământ și cercetare;
 • Cercetare ştiinţifică;
 • Evaluarea cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ din alte țări;
 • Gestionarea parteneriatelor tip Erasmus + la nivelul facultății;
 • Internaționalizarea facultății;
 • Organizarea sesiunilor ştiinţifice şi olimpiadelor studenţești.