Admitere masterat

Oferta de locuri

 • Masterat de cercetare
 • Master profesional

Detalii …

Modalitatea de admitere

Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

 • rezultatele obtinute la proba de specialitate – 40%(proba de specialitate consta intr-un test grila, iar in cazul programelor „Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica” si „Comert exterior”, proba se desfasoara sub forma de interviu de specialitate);
 • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta – 60%.

Pentru programele cu predare in limbi straine, se sustine o proba de competenta lingvistica tip interviu notata cu calificativul admis/respins.

Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este de 60 de puncte (echivalentul notei 6,00)

Dosarul de inscriere

Dosarul de inscriere – ce acte contine ?

Inscrierea la concursul de admitere se face pe baza cartii de identitate/pasaportului

Candidatii care au absolvit programele de licenta la ASE, promotia 2019, se inscriu pe baza informatiilor din Baza de date a ASE si vor prezenta un dosar plic (pe care vor inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon) care va contine:

 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;
 • Copia cartii de identitate;
 • Declaratia pe propria raspundere, completata in momentul inscrierii in sistemul informatic, prin care candidatul se angajeaza ca nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora, si ca nu a fost exmatriculat pentru frauda din ASE;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Doua fotografii ¾;
 • Adeverinta medicala tip, eliberata cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii, de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza – in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
 • Bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere;
 • Alte documente, pentru programele de masterat cu conditii speciale de admitere.

Candidatii, altii decat absolventii de programe de licenta la ASE, vor prezenta cate un dosar plic, pe care vor inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon, continand urmatoarele documente:

 • Diploma de licenta (sau echivalenta), in original, copie legalizata sau certificata conform cu originalul (pentru absolventii promotiei 2019, adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenta, si a celorlalte informatii prevazute de Regulamentul privind regimul actelor de studii in invatamantul superior, aprobat prin OMEN nr.657/2014). Pentru absolventii programelor de studii urmate in strainatate, diploma de licenta/ adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul de recunoastere emis de Ministerul Educatiei Nationale – CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale ASE.
 • Foaia matricola sau suplimentul la diploma de la programul de licenta, in original, copie legalizata sau certificata conform cu originalul (cu exceptia absolventilor promotiei 2019);
 • Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), in original, copie legalizata sau certificata conform cu originalul;
 • Adeverinta medicala tip, eliberata cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii, de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza – in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
 • Copia cartii de identitate;
 • Declaratia pe propria raspundere, completata in momentul inscrierii in sistemul informatic, prin care candidatul declara ca nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora, si ca nu a fost exmatriculat pentru frauda din ASE;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Doua fotografii ¾;
 • Bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere;
 • Alte documente, pentru programele de masterat cu conditii speciale de admitere.

Actele de studii si/sau de stare civila (certificatul de nastere-casatorie) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.

Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere!

Metodologie admitere

Bine de stiut !

Detalii …

Daca doresti sa te informezi mai mult despre admiterea la masterat 2020 apasa aici