Admitere masterat

Admitere masterat 2020

Anul acesta, admiterea la Masterat se va realiza exclusiv online. Consultă aici mai multe detalii referitoare la admitere.

Modele de intrebari pentru examenul de admitere la masterat

Business Fundamentals and Logistics

Economia comercială, Bazele economiei întreprinderii și Logistica mărfurilor

Economia serviciilor și turismului

The Economics of Tourism and Services

Managementul Calității

Quality and business excellence

Subiecte de admitere

Aici gasesti modele de subiecte din anii anteriori !

Oferta de locuri

 • Masterat de cercetare
 • Master profesional

Detalii …

Modalitatea de admitere

Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre:

 • rezultatele obtinute la proba de specialitate – 40%(proba de specialitate consta intr-un test grila, iar in cazul programelor „Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica” si „Comert exterior”, proba se desfasoara sub forma de interviu de specialitate);
 • media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta – 60%.

Pentru programele cu predare in limbi straine, se sustine o proba de competenta lingvistica tip interviu notata cu calificativul admis/respins.

Punctajul general minimum necesar pentru a fi declarat admis este de 60 de puncte (echivalentul notei 6,00)

Dosarul de inscriere

Dosarul de inscriere – ce acte contine ?

Inscrierea la concursul de admitere se face pe baza cartii de identitate/pasaportului.

Candidatii care au absolvit programele de licenta la ASE, promotia 2020, se inscriu pe baza informatiilor din Baza de date a ASE si vor prezenta un dosar plic (pe care vor inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon) care va contine:

 • Adeverinta medicala tip, eliberata cu cel mult s ase luni inainte de data inscrierii, de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza – in original sau copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul;
 • Copia cartii de identitate;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de nastere;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de casatorie (daca este cazul);
 • Doua fotografii ¾;
 • Bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere;
 • Alte documente, pentru programele de masterat cu conditii speciale de admitere;
 • Declaratia pe propria raspundere, completata in momentul inscrierii in sistemul informatic, prin care candidatul declara ca nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora, ca nu a fost exmatriculat din ASE fara drept de reinmatriculare si ca a fost/nu a fost inmatriculat, la un alt program de studii universitare de masterat;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (inclus in declaratia pe propria raspundere);

Candidatii, altii decat absolventii de programe de licenta la ASE, promotia 2020, vor prezenta cate un dosar plic, pe care vor inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon, continand urmatoarele documente:

 • Diploma de licenta (sau echivalenta), in original sau copie legalizata sau certificata conform cu originalul (pentru absolventii promotiei 2020, adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenta, si a celorlalte informatii prevazute de Regulamentul privind regimul actelor de studii in invatamantul superior, aprobat prin OMEN nr.657/2014). Pentru absolventii programelor de studii urmate in strainatate, diploma de licenta/ adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul de recunoastere emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii – CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale ASE;
 • Foaia matricola sau suplimentul la diploma de la programul de licenta, in original sau copie legalizata sau certificata conform cu originalul (cu exceptia absolventilor promotiei 2020);
 • Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), in original sau copie legalizata sau certificata conform cu originalul;
 • Adeverinta medicala tip, eliberata cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii, de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza – in original sau copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul;
 • Copia cartii de identitate;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de nastere;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de casatorie(daca este cazul);
 • Doua fotografii ¾;
 • Bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere;
 • Copia legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de competenta lingvistica, prin care sunt certificate competentele lingvistice pentru limba de predare a programului de masterat la care candideaza, daca este cazul;
 • Alte documente, pentru programele de masterat cu conditii speciale de admitere;
 • Declaratia pe propria raspundere, completata in momentul inscrierii in sistemul informatic, prin care candidatul declara ca nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora, ca nu a fost exmatriculat din ASE fara drept de reinmatriculare si ca a fost/nu a fost inmatriculat, la un alt program de studii universitare de masterat;
 • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (inclus in declaratia pe propria raspundere);

Actele de studii si/sau de stare civila (certificatul de nastere/casatorie) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.

Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere!

Metodologie admitere

Bine de stiut !

Detalii …